آزمایشگاه‌ تحقیقاتی

يكي از زير ساخت‌‌هاي اساسي پژوهش و فناوري در دانشگاه، آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي مي‌باشد كه ايجاد و توسعه آنها متناسب با شرايط روز و هماهنگي و سازگاري حركت آنها در راستاي رفع نيازهاي كشور، نقشه جامع علمي كشور و برنامه راهبردي دانشگاه از مهم‌ترين مكانيزم‌هاي مديريت دانشگاه است. لذا با هدف نظم بخشيدن به حدود 116 فضاي آزمايشگاهي تحقيقاتي موجود و عملكرد بهتر و توسعه گروه‌هاي تحقيقاتي آزمايشگاه محور، كار بررسي و تصويب مجدد آزمايشگاه هاي تحقيقاتي در پائيز 1392 در دستور كار قرار گرفت كه لیست آنها به شرح ذيل مي باشد.

کارشناس: مريم جعفري

جهت مشاهده اطلاعات تماس و ارتباط با کارشناس کلیک نمایید.

آیین نامه تاسیس و فعالیت آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران ۸/۴/۹۳ 

فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی

فرايند تصويب آزمايشگاه تحقيقاتي نوع الف

فرايند تصويب آزمايشگاه تحقيقاتي نوع ب

دانشكده نام آزمايشگاه
پیشرفت توسعه کسب و کارهای عصبی
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های حمل و نقل و لجستیک
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات هوشمند در حمل و نقل ریلی
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های کنترل سلسله مراتبی
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی پایش وضعیت موتورهای الکتریکی
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی پایش وضعیت سازه های ریلی
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل و تحلیل سیستم های گسسته رخداد
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی پایش هوشمند زیربنا
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای سیگنالینگ و کنترل اتوماتیک قطار
راه آهن آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرانه های الکتریکی ریلی
شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی بیوشیمی معدنی
شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی مواد نانوپروس
شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی مواد دارویی و ترکیبات هتروسیکل
شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز آلی سبز و پلیمرها
شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی
شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی
شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی مولکولی
شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک – شیمی سطح
عمران آزمایشگاه تحقیقاتی محیط زیست
عمران آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتكنيك زيست محيطي
فیزیک اندازه گیری دقیق اپتیکی و لیزری
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های توزیعی
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه و پردازش سریع
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی معکوس نرم افزار
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی داده کاوی
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش تصویر
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی رانش اعتماد پذیر
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش صدا و گفتار
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری
کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه ها و رایانش فراگیر
معماری آزمایشگاه طرح و ساخت پیشرفته
معماری آزمایشگاه شهر هوشمند
معماری آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی،آب و محیط زیست
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی گاز مایع و کرایوجنیک
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی بافت و سیستم های بیولوژیکی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرودینامیک کاربردی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرانش فضایی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی شکل دهی فلزات
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی مکاترونیک
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز مودال
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل سیستم ها
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی تستهای غیر تخریبی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی پایش سلامت سازه و ماشینهای دوار
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی آیرودینامیک
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی های تجدید پذیر وفناوری های نوین انرژی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک ضربه
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی سازه های هوایی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی توربوماشین
مکانیک بیومکاترونیک و مهندسی شناختی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل نویز و ارتعاشات
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای خودکار هوشمند توزیع شده( آیداس)
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک کامپوزیت ها و مواد هوشمند
مکانیک آزمایشگاه پلاستیسیته کاربردی
مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی سازه های اتصال چسبی و ساندویچی
مهندسی شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی معدنی
مهندسی شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای پیشرفته جداسازی
مهندسی شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی
مهندسی شیمی آزمایشگاه پلیمرها و کامپوزیت های ساختمانی
مهندسی شیمی آزمایشگاه پلیمرهای هوشمند و نانو کامپوزیت ها
مهندسی شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای پلاستیک و فومهای پلیمری
مهندسی شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد و تکنولوژی سطح
مواد و متالورژی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت های ریختگی و ریخته گری نیمه جامد
مواد و متالورژی آزمایشگاه تحقیقاتی رشد تک بلور و انجماد جهت دار
مواد و متالورژی آزمایشگاه تحقیقاتی جریان مذاب
مواد و متالورژی آزمایشگاه مواد متخلخل و مشبک
مواد و متالورژی آزمایشگاه سنتز پودرهای سرامیکی

 

فهرست